EasyTrans AS

Problem: Intensivtransporter i ambulanser mellom spesialiserte sykehus er sterkt økende. Medisinsk teknisk utstyr som er nødvendig for pasienten ligger usikret på båren og/eller er tilfeldig festet i ambulansen, med fare for både pasient og utstyr.

EasyTrans har utviklet et intensivbrett for montering på alle typer ambulansebårer. På intensivbrettet fastmonteres alt utstyr som er nødvendig under pasienttransport. Produktet er patentert, og testet for 10G belastning. I løpet av 1,5 år er utstyret levert til ca. 75% av norske sykehus. Distribusjonsavtale er inngått med Ferno Norden AS, som er en ledende leverandør av ambulansebårer i Norden. Utvikling av et tilsvarende produkt til internt bruk på sykehus pågår i samarbeid med Universitetssykehuset i Stavanger. Markedspotensialet for dette produktet er betydelig, både i Norge og Europa.

Idéhaver/gründer: Frode Haukeland (tidl. intensivsykepleier Sørlandet Sykehus)
Daglig leder: Frode Haukeland
Aksjekapital: NOK 552.500
Eierandel Coventure: 50%
Fase: Markedsintroduksjon (klar for vekst)

www.easytrans.no