Coventure AS

Coventure er et tidligfase investeringsselskap og engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsideer. Vi skal bidra med nødvendig kapital i en ofte kritisk fase der få andre tar risiko. Dette bidrar bl.a. til at bedriften blir attraktiv for andre investorer og gjør bedriften klar for vekst. Målet med investeringene er å bidra til å skape flere skalerbare og innovative vekstbedrifter.